Ljudet under ytan

Visste du att det finns ett helt sångbibliotek av bara grönlandsvalens läten? Många tror att det är väldigt tyst under vattenytan, men havet är full av olika ljud från fiskar. En torsk grymtar sitt parningsläte, medan koljans ljud påminner om ljudet från en motorcykel. En del fiskar morrar bort oönskade inkräktare. 
Undervattensbuller från exempelvis fartygsmotorer och fritidsbåtar har större negativ påverkan på marina däggdjur och fisk än vad man tidigare trott. En del fiskar är extra känsliga för det lågfrekventa ljudet som kommer från fartyg och båtar, vilket kan leda till sämre immunförsvar.
Tid:
Plats: