Vad händer med vårt hav när utsläppen ökar?

Upplev själv med hjälp av VR hur bl.a. bilar påverkar havsmiljön.

Passa på att ta del av makerspacekulturen, vad den innebär och hur den kan bidra till ett hållbart samhälle och minskat slit-och-släng.
Information:

Tid: lördag 5 augusti kl. 17
Plats: Haverdals camping
Medverkande: Niclas Ekholm och Lotta Karlsson
Kostnad: Fri entré