ramLångtur på Ramsvik

Vi vandrar från Haby Bukt till Sotehuvud och vidare väster om Sote Bonde till Fykan. Därifrån åter till Haby via Hällingedalen. Naturen är varierad med exponerad kust, jättegrytor, hällskulpturer, gammal genuin skärgårdsbebyggelse och en rik blomsterprakt. 
Området är relativt lättgånget men det finns ett par besvärligare passager. Vandringen längd är cirka 8-9 km. Ta med matsäck.

Vandringen arrangeras av Västkuststiftelsen. Samarrangemang med Västerhavsveckan.


Information:

Tid: Söndag 15/8 kl 10.00-15.00
Samlingsplats: Ramsviks reservatetparkering vid Haby, skyltat på vägen Hunnebostrand – Kungshamn.
Guide: Gunnel Turpeinen tel. 0525-33095, 0702-446709.
Svårighetsgrad: Medelsvår vandring
Föranmälan: till Gunnel Turbinen, telefon 0525-330 95 eller epost gunnel_turpeinen@yahoo.se senast lördag 14 augusti. Max 25 deltagare.
Tema: Växter, geologi, kultur/historia

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/YX7Rkbm76Gs

Folder om Ramsviksreservatet kan laddas ner här