Måseskärs Heidenstamsfyr tänds!

Under Västerhavsveckan tänds åter Måseskärs gamla heidenstammare.

Den gamla Heidenstamsfyren från 1865 får återigen arbeta som i flydda dagar.

Bra utkiksplatser är Hälleviksstrand och Käringön.

Tid: 7 – 14 augusti från skymning till gryning.
Plats: Syns fint från Hällevikstrand, Käringön  m fl