Foto ©Lasse Edwartz

Invigning av Torksrev på Svenskholmen

Den 15 augusti inviger Projekt Fjordtorsk det nya torskrevet vid Svenskholmen. Redan i början av 2014 började projekt Fjordtorsk utveckla prefabricerade artificiella torsk- och hummerrev. Reven tillverkades av en fabrik i Uddevalla.

De rev som lades ut 2020 är utvecklade från erfarenheterna av de första reven. På 12 rev sitter musselband, som hålls uppe av flytkroppar. Banden bildar mindre konstgjorda kelpskogar. Det ger hemvist åt musslor, sjöpungar och alger strandkrabbor, märlor, borstmask, tångräkor, sjöstjärnor med flera. En yngelkamma- re skapas både för torsk, annan fisk och hummer. Detta fungerar på samma sätt som ålgräsängar. Men ger än bättre skydd mot skarv och föda för fiskyngel och annan småfisk. I fjorden bildas habitat där torsken kan finna föda och skydd under hela sin levnad. Genom reven stärks den biologiska mångfalden i Byfjorden.

Program 15 augusti:

11.45 Körsång under uppsamling
Utdelning av infoblad
Servering och sidoaktiviteter på under och efter aktiviteten nedan

kl 12 Lars Bäckström hälsar välkommen
Lars-Olof Axelsson berättar om Projekt Fjordtorsk
Tal av representanter från Kommun, Myndighet och Rotary
Invigning av Kommunordförande Ingemar Samuelsson
Avslutas med fanfar

Information:

Tid: sön 15 aug kl.12.00
Plats: Svenskholmen, Uddevalla