Informationscentralen för Västerhavet – nu på facebook

Vad är det bruna som ligger och luktar på stranden? Ser du ett konstigt djur under bryggan? Vad gör du om du hittar en skadad eller död säl? Får du plocka ostron vid stranden?

Under Västerhavsveckan, och alla andra dagar på året, finns Info Västerhavet tillgänglig för dig. Denna informationscentral har som uppdrag att följa miljötillståndet längs hela västkusten och svara allmänheten på marina frågor.

Vi ska också informera vid situationer och händelser längs kusten som är viktiga för allmänheten att ta del av. Det kan handla om höga alggifter i musslor, döda sälar eller valar samt oljeutsläpp.

Info Västerhavet är en av tre marina informationscentraler i Sverige som administreras av Länsstyrelsen på uppdrag av Havs och Vattenmyndigheten.

Kom förbi, berätta för oss vad du sett längs kusten och följ oss på vår nya facebook-sida @infovasterhavet 

Information:

Tid och plats:
3 aug kl. 11.00-15.00, Kulturhusparken, Stenungsund
4-5 aug kl. 10.00-17.00 naturum Kosterhavet, Sydkoster
6-7 aug kl. 12.00 – 15.00 Utställningslokalen Långgrundet, Askimsbadet, Göteborg
8-9 aug kl.11.00-16.00 Nordstan, Göteborg

Kontaktperson: Anna Dimming
anna.dimming@lansstyrelsen.se
tel. 010-2244876