Informationscentralen för Västerhavet

Vad är det bruna som ligger och luktar på stranden? Ser du ett konstigt djur under bryggan? Vad gör du om du hittar en skadad eller död säl? Får du plocka ostron vid stranden?

Under Västerhavsveckan, och alla andra dagar på året, finns InfoVästerhavet tillgänglig för dig. Denna informationscentral har som uppdrag att följa miljötillståndet längs hela västkusten och svara på allmänhetens marina frågor.

Vi ska också informera vid situationer och händelser längs kusten som är viktiga för allmänheten att ta del av. Det kan handla om höga alggifter i musslor, döda sälar eller valar samt oljeutsläpp.

Info Västerhavet är en av tre marina informationscentraler i Sverige och administreras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län på uppdrag av Havs och Vattenmyndigheten.

Under Västerhavsveckan 2021 kommer vi inte vara ute på plats i vanlig ordning men vi kommer dyka upp i ”filmformat”. Länk till filmmaterial kommer senare.

 

 

Information:

Mail: Infovasterhavet@lansstyrelsen.se

Information: Hemsida InfoVästerhavet

facebook: @infovasterhavet