Identifiering av späckhuggare i svenska vatten

Hur kommunicerar valar under vattnet? Hur hittar de sin mat?

Det nystartade projektet Sveriges Späckhuggare berättar om hur valar använder sina sinnen för att navigera och hitta varandra i en värld mycket annorlunda vår.
De kommer också berätta om de späckhuggare som kan ses längs den svenska västkusten! Vilka är de? Vad gör de här? Och när kan vi se dem?
 

Linda Gustafsson och Jimmie Lindell berättar om projektet.

Varmt välkomna till ett föredrag om valarnas värld!

Information:

Tid: 3 aug kl.15:00-16:00
Plats: Havets Hus, Lysekil