Hur orsakar kläder utsläpp av mikroplaster till vattendrag och hav?

Plast hör inte hemma i naturen. Men hur kommer plast från kläder till havet? Det har KIMO tagit reda på med hjälp av en stipendiat som skrivit en rapport i ämnet. Det visar sig att hela 35 procent av mikroplasterna i havet kommer från syntetiska textilier.
Rapporten bygger på en stor mängd forskningsrapporter hur mikroplaster från textilier sprids till havet och dess påverkan på den marina miljön. Ni får också veta vad man kan göra som enskild individ och vad som krävs på samhällsnivå för att åstadkomma förändring.

Föreläsare: Karin Meyer, miljöutredare Göteborgs stad och koordinator för KIMO Sverige.

Information:

Tid: tisdag 10 aug kl.9.00-9.45
Plats: digitalt

Välkommen med din anmälan till kimo.sverige@miljo.goteborg.se.  Senast dagen innan föreläsningen får du ett mail med en länk som du ska klicka på för att komma in på föreläsningen. Föreläsningen är gratis.

 

KIMO är en medlemsorganisation för kommuner som jobbar för ett renare hav.  KIMO Sverige: Tillsammans för renare hav – KIMO (kimointernational.org)