Havsutställning på Vrångö

Under Västerhavsveckan kan du besöka en utställning om havsmiljön på Vrångö. Utställningen arrangeras av Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium och Kajkanten på Vrångö.

Lär dig mer om havet
I utställningen kan du lära dig mer om havsmiljön och om havets livsformer.
Du kan titta på alger och några vanliga havslevande djur i utställningens akvarier. Du kan lära dig hur du gör för att pressa alger som du själv har plockat i havet.
Gör dina egna undersökningar
I havsutställningen kan du låna enklare insamlingsutrustning som håvar, spänner och krabbmeten och få tips om var på Vrångö du på egen hand kan ta dig för att göra undersökningar.

Leta efter invasiva krabbor
Om du hittar några så kallade invasiva främmande arter, t.ex. blåskrabbor och penselkrabbor, kan du lämna in dem i utställningen.
Läs mer om krabbprojektet under Västerhavsveckan här
Information:

Tid: 13-15 aug11:00-14:00
Plats: Hamnen, Vrångö.
Om du har frågor kontakta:
Epost: info@gmbl.se
Telefon: 0709-479 842.