Granit

Årets nya utställning i Hållö Kultur- och naturrum är Granitutställningen. Berggrunden på Hållö utgörs av den rödaktiga bohusgraniten. Den ingår i det stora granitområde som sträcker sig från Gullmarsfjorden i söder till en bit in i Norge norr om Idefjorden. Den bildades enligt geologerna för 920 miljoner år sedan under stora oroligheter i jordskorpan. Graniten trängde då upp ur den flytande gnejsen. Magman höll då en temperatur av närmare 700 grader C. Avsvalning och stelning pågick sedan i omkring en miljon år.
På Hållö har berggrunden en mängd unika glacialskulpturer som knappast finns överträffande någon annanstans i världen. Dessa bildade under den senaste nedisningen som avslutades för c:a 10 000 år sedan då det 2 000 — 3 000 meter tjocka istäcket smälte bort från södra Sverige. Exempel på sådana glascialskulpturer är skärtråg, ovaltråg, rännor (parabelriss), skärbrott, hålkäl och jättegrytor.
Information:

Tid: 11.00-16.00
Plats: Hållö kultur- och naturrum