Foto: Anna Dimming, Matz Berggren

Främmande arter längs kusten – ett hot mot den biologiska mångfalden

Vilka är de främmande och invasiva arterna längs kusten? Hur kommer de främmande arterna hit? Vad kan de göra för skada på den biologiska mångfalden och vad kan vi göra åt det?

Främmande arter kallar vi de arter av djur, växter, svampar eller mikroorganismer som under historisk tid inte har förekommit naturligt i Sverige. De har genom någon form av mänsklig hjälp flyttats från sitt naturliga utbredningsområde till en ny plats. Många främmande arter har genom historien varit till stor nytta för oss människor på olika sätt, men detta gäller långt ifrån alla. Främmande arter betraktas idag som ett av de största hoten mot biologisk mångfald – inte bara i Sverige utan över hela världen!

Ökad global handel och resor med fler och snabbare transporter leder till att fler spridningsvägar öppnas mellan områden som annars inte skulle haft kontakt. Detta underlättar för fler främmande arter att föras in till landet. Klimatförändringar hjälper också till då vissa arter som tidigare inte klarat sig så bra i Sverige, förökar sig i hög takt på grund av ökade temperaturer i både vatten och på land.

Informationscentralen för Västerhavet berättar om detta och svarar gärna på dina frågor under en online-diskussion kring marina främmande arter. Välkommen!

Information:

Tid: måndag 9 aug kl. 9.00
Plats: onlineföreläsning. Klicka här för att komma till föreläsningen

Obs! Det kan ta en liten stund innan sidan laddas