ostronasaLevande och döda ostron

Det japanska jätteostronet (Crassostrea gigas) är en främmande, invasiv art som upptäcktes i stora mängder längs den svenska västkusten 2007. Japanska ostron kommer ursprungligen från Japan men importerades till Europa på -60 talet för odling. Ostronen spreds till Sverige via havsströmmar som förde med sig ostronlarver från Danmark. Arten förekommer på grunda områden (0-3 m), på alla bottentyper och i skyddade områden men där vattenutbytet är gott.

Skalet är vågigt med tunna vassa lameller i tillväxtkanten, radiärt randigt i gulbeige och svartlila, och upp till 30 cm långt. Formen är extremt varierande och påverkas av bottentyp och individtäthet. Med undantag för vintern 2009/2010 som var mycket kall, och hösten 2014 då ostronen drabbades av ett virus, så har dödligheten av ostronen varit låg. Flera somrar har ostronen också förökat sig framgångsrikt. Eftersom arten sprids lätt till nya ställen så behöver vi din hjälp att identifiera vart ostronen finns idag.

Information som önskas:

  • Bild
  • GPS koordinat (går att få fram lätt via eniro),
  • Bedömning av täthet (enstaka, många men i huvudsak ej ihopväxta, höga tätheter dvs växer ofta i klumpar/sitter ihop),
  • Storleksspann (dvs hur stora är de minsta och största ostronen) och finns det någon storlek som det verkar finnas mest av?
  • Om döda: hur många döda inom ett specifikt område (t.ex. o,5xo,5 m) alt. låg dödlighet (enstaka individer), medelhög dödlighet (ca hälften döda) eller hög dödlighet (nästan alla döda).
Åsa Strand, forskare, tar gärna emot observationer av områden med levande eller döda japanska ostron, gärna från området Orust/Tjörn och söderut, speciellt söder om Göteborg. Även observationer av områden där det INTE finns ostron är intressant!

Skicka informationen till asa.strand@ivl.se