krabborNya krabbor i våra vatten –  Alla kan hjälpa till att leta!

Under de senaste åren har många fynd av nykomlingar, så kallade främmande arter, gjorts i Sveriges kustvatten. En rad nya krabbor har dykt upp och väckt intresse. Tre av dem är avbildade ovan; rödögd simkrabba, ullhandskrabba och fyrkantskrabba. Nedan syns blåskrabban.

BLÅSKRABBAN, Hemigrapsus sanguineus, kommer från ryska Stilla Havskusten och kusterna kring Korea, Kina och Taiwan. Den sprider sig lätt och en hona kan lägga 3-6 kullar per säsong. Den är max 4 cm över ryggskölden. Ändå kan den riskera att tränga undan den vanliga strandkrabban och påverka arter som lägger ägg på botten.

ULLHANDSKRABBAN, Eriocheir sinensis, från Stilla Havet. Den har funnits i svenska vatten sedan 1930-talet. Den förökar sig i saltvatten, men lever och växer i sötvatten. Detta medför långa vandringar i våra vattendrag (men även över land där den kan vistas så länge som fyra veckor vid fuktig väderlek). Kan vara bärare av kräftpest.

 

FYRKANTSKRABBAN, Goneplax rhomboides, har funnits i Nordsjön, men expanderat in i Skagerrak. Det första fyndet i svenska vatten gjorden 2008. Den anses vara en indikator på förhöjd vattentemperatur. Detta är en art som alltså funnits nära våra vatten redan tidigare, men som inte påträffats tidigare. Liksom för den Rödögda simkrabban nedan ska man alltså inte blanda in begreppet invasiv art eller främmande art när det gäller arter som finns i vår närhet och gradvis utsträcker sina utbredningsområden. En invasiv art är en art som plötsligt dyker upp i ett helt nytt område dit den flyttats, vanligen med hjälp (medveten eller omedveten) av människan.

RÖDÖGD SIMKRABBA, Necora puber, från områdena längs franska kusten till Tyska bukten, samt runt Irland och Shetland. Det är en kommersiell art. Även denna art liksom fykantskrabban har alltså funnits nära våra vatten, men som inte påträffats här före år 2007. Efter det har den sporadiskt fångats, främst i hummer eller kräfttinor. Däremot till skillnad från fyrkantskrabban så verkar den inte ha etablerat sig på vår kust ännu då inga juveniler hittills påträffats!

HAR DU SETT NÅGON AV DESSA KRABBOR?

Meddela matz.berggren@gu.se

Hemigrapsus-s