Fiska krabbor på stranden i Svanesund

Ta upp invasiva blås- och penselkrabbor!

Här lär du dig skillnaden. De krabbor som inte är strandkrabba lämnar du I en behållare vid kiosken. Plocka inte vilda musslor sm bete. Föreningen Svanesund har en korg vid bryggan med odlade krabbor. Du kan också fiska på em bit fisk, räka eller korv.

Föreningen Svanesund hjälper dig skilja på krabborna samt rapportera dina fynd på Rappen.nu.

Information:

Tid: lör 7 aug – sön 15 aug. kl.12-16
Plats: Stranden i Svanesund