Ocean by Sight & Sound – En del av Västerhavsveckan

Under Västerhavsveckan genomför Nordiska Akvarellmuseet projektet Ocean by Sight & Sound, med två konstnärer som utgår från havet och vattenlivet i sina verk. Konstnärerna Maryam Javidmehr och Azadeh Esmaili Zaghi gör det i en publik workshop där olika uttryck och material möts. Och i museets samlingssal framför Kristian Berglund och Jonte Nynäs ett ljud- och bildexperiment.

Signal – Jorden, vår gemensamma planet

Haven täcker 70 procent av jordens yta, ur deras djup blir livet till. Talar jorden och dess hav till oss? På vilket språk i så fall? Hur uttrycker de sin smärta? Hur vill vi att vår planet ska se ut i framtiden? Finns det hopp för vår natur?

Konstnärsduon Signal består av konstnärerna Azadeh Zaghi och Maryam Javidmehr.

I samband med Västerhavsveckan gör de en publik workshop där olika uttryck och material möts. Tillsammans med museibesökarna vill de skapa ett gemensamt konstverk deltagarna ges möjlighet att reflektera och diskutera frågor om klimat och miljö.

Om konstnärerna:
Maryam Javidmehr är musiker, skulptör och aktivist. Hon är född i Iran och kom till Sverige 2012. Återkommande teman i Maryams konstnärskap är ojämlikhet, mänskliga rättigheter, miljö, kommunikation samt interkulturell dialog. Hennes konst strävar efter att skapa samspel och kommunikation mellan människor över kulturella gränser. Maryam använder sig gärna av traditionella material och skulpturtekniker för att ge uttryck åt samtida teman, hon bedriver även pedagogiskt arbete och har mångårig erfarenhet av undervisning i musik och skulptur.

Azadeh Esmaili Zaghi är född i Iran och har varit verksam på den svenska konstscenen under de senaste tio åren. Azadeh är utbildad vid Akademin Valand och Fakulteten för Konst och Arkitektur vid Azad universitet i Iran. Azadeh Zaghi har medverkat i flertalet konstnärliga och pedagogiska projekt med fokus på representation, demokrati, tillgänglighet och delaktighet. Hon har arbetat som projektledare, curator och konstkonsulent och har under de senaste tio åren deltagit i ett tjugotal utställningar i Göteborg, Borås, Norge och Iran.

HAV

Havets hunger, musslans mummel, tångens tankar, vrakets värk, krabbans krafsande, vågornas viskningar, båtens bultande.

HAV är ett fyra timmar långt ljud- och bildexperiment där fragment från hav och människa vävs samman till ett brus av berättelser.

HAV framförs av Kristian Berglund och Jonte Nynäs verksamma vid Nordiska Akvarellmuseet.

Information:

Tid: Ons 7 aug kl.11.00-15.00
Plats: Akvarellmuseet, Södra hamnen 6, Skärhamn
Fri entrè