Den blåfenade tonfisken är tillbaka i svenska vatten

Markus Lundgren från Sportfiskarna kommer till Västerhavsveckans invigning och berättar om det första tonfiskmärkningsprojektet i svenska och danska vatten. Totalt har 18 blåfenade tonfiskar märkts i Kattegatt och Skagerrak – 14 av dem i Sverige. Tonfiskarna, som vägde mellan 130-350 kilo, bär på satellitsändare som under 12 månader samlar in unik information om fiskarnas vandringar i Atlanten.

Märkningsprojektet har skett på danskt och svenskt vatten i regi av DTU Aqua, SLU Aqua och WWF, med stöd av ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas). Märkningen har utförts av en internationell märkningsexpert från det spanska forskningsinstitutet Azti-Tecnalia.

Information:

Tid: lör 4 aug kl.15.30-16.00
Plats: Utställningshallen, Ostindiefararen Göteborg, Eriksberg, Göteborg