Fotograf: Pia Österlund

Breviks kile på Tjörn

Fågelskådning i Bohusläns bästa vadarlokal under bästa flyttningstid!
Vi kan förhoppningsvis studera ett tiotal arter vadare på nära håll.
Dåligt väder – fler vadare! Läs mer i FpV nr 2/2017.

Exkursionerna är avgiftsfria och ett samarrangemang med Tjörns Naturskyddsförening.
Information:
Tid: torsdag12 aug kl.18.00
Samling: Kollungsvägen P-plats, Skärhamn.

Kontakt: Per Undeland 0734-19 84 50
Anmälan: OBS! Ingen föranmälan.