Besök forskningsfartyget Skagerak

Passa på och besök ett riktigt forskningsfartyg. Ombord möter du forskare och får höra om deras arbete.

Klappakvariet ombord ger dig möjlighet till närkontakt med havets djur. Under Västerhavsveckans första helg besöker vi Björkö i Öckerö kommun och Marstrand i Kungälvs kommun.

Program ombord – Björkö:
– Båtplats på land
– Havsmiljöinstitutets rapport om fritidsbåtars miljöpåverkan
– Undervattensbuller
–  Antifouling – hur påverkar man konsumenter för att ändra sina
beteenden
– Fritidsbåtar och naturskyddsområden
– Björkö Hamns miljöarbete
– Klappakvarium

Program ombord – Marstrand:

Båtplats på land
– Havsmiljöinstitutets rapport om fritidsbåtars miljöpåverkan
– Undervattensbuller
– Fritidsbåtar och naturskyddsområden
– Björkö Hamns miljöarbete
– Klappakvarium

Information:

Tid och plats:
Björkö hamn, lördag 3 aug kl.10.00-16.00
Kajen på Marstrandsön, söndag 4 aug kl.10.00-16.00,