rent-hav-varframtid

Foto www.irm.no

Rent hav – vår framtid!

Projekt Ren Kustlinje finns på Smögenbryggan för att visa och prata om problemen med marin nedskräpning i Skagerrak-Kattegatt och vad som görs för att minska nedskräpningen. Besök vårt tält med utställning och filmvisning.

Med oss på kajen finns också Smögens Fiskauktion och FF Norden som tillsammans leder projektet Håll Havet Rent – ett nytt smart insamlingssystem för uttjänta fiskeredskap. FF Norden visar även upp selektiva fiskeredskap och förklarar vinsterna med dessa redskap.

I tältet leder fotograf Sindre Magnusson spännande aktiviteter kring mikroskopiering och fotografering av prover från havet. Vi studerar liv (plankton) och nedskräpning (t ex plastpartiklar) i vårt hav genom mikroskopet.

Utmed Smögenbryggan har vi även besök av kampanjbåten Don’t tell the Children och Expedition Ren kustlinje 2016. Kom och träffa forskare och miljövetare som är ute och undersöker hur mycket mikroplaster det finns i vattnet i Skagerrak och Kattegatt.

Läs mer om Projekt Ren Kustlinje här

Information:

Tid: onsdag 10 augusti kl.11.00-16.00
Plats: Smögenbryggan, Smögen

www.renkustlinje.se
www.hallhavetrent.se
www.donttellthechildren.com
www.smogens-fiskauktion.com
www.ffnorden.se

Följ projektet och ta del av vad som händer kring marint skräp på www.renkustlinje.se eller via www.facebook.com/RenKustlinje/

RenKustlinje_SV_NY

Utskrift

donttellthechildren